Ngoài Áo Dài, trang phục truyền thống đưa Việt Nam tới gần hơn với các nước trên thế giới; các trang phục cũng mang nét bản sắc Việt như: Dạ Cổ Hoài Lang, áo Bà Ba (áo Cánh), áo Tứ Thân…ngày càng được các bạn bè gần xa biết đến. Trào lưu áo Bà Ba […]

Xem chi tiết