Áo tứ thân là một trong những trang phục được sử dụng ở đầu thế kỷ trước. Việc sử dụng trang phục này ngày nay thường dùng để biểu diễn văn nghệ nhiều hơn. Khi thuê trang phục đồ tứ thân biểu diễn văn nghệ chúng ta cần lựa chọn theo nguyên tắc nhất định […]

Xem chi tiết