Hiện nay, xu hướng chụp ảnh với trang phục Tây Nguyên đang trở thành một xu hướng mới của giới trẻ. Xu hướng này thể hiện tình đoàn kết của các dân tộc anh em với nhau. Đồng thời, xu hướng sử dụng trang phục Tây Nguyên dùng trong biểu diễn nghệ thuật vẫn rất […]

Xem chi tiết