Việt Nam được phân chia thành 54 dân tộc anh em khác nhau. Mỗi một dân tộc đều có những đặc điểm văn hóa, trang phục khác nhau. Mỗi một bộ trang phục của dân tộc khác nhau đều có những vẻ đẹp riêng của nó. Chính vì vậy, nhiều người rất yêu thích và […]

Xem chi tiết