MC dẫn chương trình là bộ mặt đại diện cho một chương trình, sự kiện có thành công hay không?. Hình ảnh xuất hiện của họ là một trong những yếu tố làm nên sự thành công của chương trình. Hiểu được tiêu chí đó, Hoài Giang Shop đã cung cấp dịch vụ cho thuê vest nam dẫn […]

Xem chi tiết