Làm băng đeo ra mắt sản phẩm mới của công ty Green Feed Việt Nam Tên dự án: Thi công 4 băng đeo chéo trong chương trình ra mắt sản phẩm thức ăn gia súc mới của công ty GreenFeed với nội dung băng đeo “GREEN FEED VIỆT NAM”. Hình thức: dải băng màu đỏ có tua rua […]

Xem chi tiết