Ngày nay, mặc dù đang là đời sống hiện đại, song nhu cầu sử dụng các trang phục liên quan đến đến vua chúa, hoàng tử, công chúa thời xa xưa vẫn khá nhiều. Nhu cầu này xuất phát từ các hoạt động biểu diễn trong các vở diễn về cổ xưa. Chính vì vậy […]

Xem chi tiết