Thi công băng đeo chéo khai trương hệ thống Beer Club Hoàng Triều

Thi công băng đeo chéo khai trương hệ thống Beer Club Hoàng Triều Trong những buổi khai trương ra mắt của hàng, sản phẩm, dịch vụ … thì việc những bạn PG đeo ăn mặc đẹp và choàng qua người những chiếc băng đeo mang tên thương hiệu của bạn là một điều rất cần thiết để […]